shira-meshulam-thumb-2

יאסין יקירי, 2022

שירה משולם חזקיה


רישום עיפרון, אקריליק, וחיתוכי עץ, 125 ס”מ על 180 ס”מ
בשיתוף מטופלים ממחלקה א׳ שבחרו להשאר בעילום שם.

טריפטיך עץ המורכב משילוב של רישומי מטופלים ממחלקה א, עם רישומים וחריטות של האמנית. העבודה מבוססת על צילומי מבנים מכפר שאול וצילומים היסטורים. שירה עיבדה והגדילה את רישומי המטופלים לכדי דימוי החרוט בעץ ושילבה אותם בדימויים מהעבר הפלסטיני של כפר שאול כדיר יאסין: דימוי בתים מסורתיים ושיירות פליטים.
“יאסין יקירי” הוא נמען ספציפי וטעון המבטא את ציר הזמן ההיסטורי במרחב כפר שאול\דיר יאסין. הסיפור הכפול נוכח גם עבור המטופלים השוהים בין המבנים בחללי בית החולים. נוכחות של עבר והווה בו זמנית כמהלכים בתוכו לכאורה לעבר ההחלמה.
היא בחרה במדיה קלאסית לספר טקסט חזותי-בציור קיר בטכניקה של רישום בעפרונות. על אותו מצע – חריטות, הנרשמות כמו פציעות, מאפשרת לצופה להתחבר למרחב הכאב.
הדימויים חזקים וריאליסטיים. עוף דורס, מבנים פלסטינים מעשי ידי אדם, ודמויות. ואמנם, דימוייים אוניברסליים וכל דימויי הופך לסמל כמעט. אלא שבאופן עבודתה של שירה אלה דימויים בעלי עומק לא רק חזותי אלא פיזי על פני השטח. אלו הצלקות שמשרטטות את הנשר בתנועה של פרישת כנפיים הנחרטת אל עומק סיבי פלטת העץ. גם רישומי המבנה בחריטות שבים ויוצרים את המתח בינם לבין הרישום הלבן הכתמי של שיירת פליטים של נשים וילדים, על הפלטה האפלה והשחורה כתהום.
בפלטה השחורה, הרישום העדין בעיפרון אפור של מבני אבן עם גגות כיפתיים שמאפשרים לנו פענוח של המרחב כפסטורלי לכאורה, החריטות עמוקות יותר, אלימות יותר, ללא אוריינטציה על גבי הלוח ואלה תעתיקי עבודתם של מטופלים שעבדו עם שירה ורשמו את מבני הכפר בעקבות צילומים. העבודה מוצגת כעת על פני מספר מבנים במרכז הכפר. לאחר תום התערוכה היא תועבר לחדר האוכל של צוות הכפר למשכן קבע.

** שם העבודה מתוך ספרה של מרוה זוהר “הפלא הוא, תמיד היה, אינסופי כמו הצער”.
shira-meshulam

שירה משולם חזקיה (1978, תל אביב), אמנית ומורה לציור.

 

שירה עוסקת בעיקר במדיום הציור והרישום. היא עוסקת בילדות, בתא המשפחתי, זיכרון היסטורי, עוולות פוליטיות. מה שמניע את בחירת נושאי העבודות, הוא בבסיסו הכאב האנושי. שירה בוחנת כיצד הזיכרון האישי ”סרוג“ בזיכרון קולקטיבי ורחוק יותר.

עבודות

יאסין יקירי, 2022 / שירה משולם חזקיה
סיור 360 מעלות סביב העבודה

יאסין יקירי, 2022 / שירה משולם חזקיה
סיור 360 מעלות סביב העבודה

יאסין יקירי, 2022 / שירה משולם חזקיה
סיור 360 מעלות סביב העבודה